Postovani u prilogu je,

OGLAS ZA PRODAJU IMOVINE JAVNIM PRIKUPLjANjEM PONUDA-TENDEROM SA POBOLjŠANjEM (ŠIFRA TENDERA: T-2/20)

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ