NOVA AGROBANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU
Ul. Sremska 3-5
OGLAŠAVA
PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

POSLOVNI PROSTOR U UL. SREMSKA 3-5 U BEOGRADU:

Plaćanje komunalnih troškova vrši se srazmerno površini lokala od ispostavljenih računa za ceo objekat.

Oglas u PDF formatu.