Poštovani,

u odgovarajućim prilozima je data:

ponuda za prodaju IT i šalterske opreme Nove Agrobanke a.d u stečaju,

kao i IT i šalterska oprema za prodaju Nove Agrobanke a.d u stečaju.

 

PONUDA ZA PRODAJU IT I SALTERSKE OPREME

SALTERSKA I IT OPREMA ZA PRODAJU