Broj deviznog računa Nove Agrobanke ad Beograd – u stečaju kod Komercijalne banke ad Beograd po Ugovoru od 02.11.2012. je:

00-721-0000144.7;

IBAN RS35 2050 0721 0000 1447 91

Instrukciju za usmeravanje deviznih priliva u EUR u korist Nove Agrobanke ad Beograd – u stečaju na devizni račun kod Komercijalne banke ad Beograd je data u delu Dokumenta.